วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อาหารประเภทสำรับ


ความหมายของอาหารประเภทสำรับ 
1. สำรับ คือ ภาชนะที่ใส่จาน ถ้วย
2. อาหารสำรับ  หมายถึง  การจัดอาหารหลายอย่างหลายชนิดไว้ในสำรับเดียวกัน


ที่มา :http://valuablebook2.tkpark.or.th/document_thaicurryrecipe.html

   คนไทยเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เวลารับประทานอาหารมักจัดอาหารใส่ในสำรับเดียวกัน   เพื่อสะดวกในการจัดและรับประทาน  โดยเฉพาะคนแถบภาคเหนือ และ ภาคอีสาน จะนั่งเป็นวงกลมรับประทานพร้อมกันทั้งบ้าน  ในสำรับนั้นก็จะประกอบด้วย  อาหารคาว  อาหารหวาน  พร้อมเครื่องเคียง จำพวก ผักนาๆชนิด

ความสำคัญของอาหารประเภทสำรับ
1. แสดงถึงวิธีชีวิตและวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนไทย
2. ทำให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่หลากหลาย

ชนิดของอาหารปรเภทสำรับ
อาหารทยมีหลากหลายชนิดและมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคตามสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ได้ 2 ประเภท คือ อาหารคาว และอาหารหวาน

อาหารคาว
ที่มา :http://meatdish.blogspot.com/2013_02_01_archive.html

อาหารหวาน
ที่มา :https://sites.google.com/site/xaharxrxyyyy/dessert

หลักเกณฑ์ในการกำหนดรายการอาหาร
1. คุณค่าทางโภชนาการ
2. หลักเศรษฐกิจ
3. งบประมาณ
4. ผู้รับประทานอาหาร หรือสมาชิกในครอบครัว
5. เวลาหรือมื้ออาหาร
6. ลักษณะของอาหารแต่ละชนิด ในแต่ละมื้อ
7. ชนิดหรือประเภทของอาหาร
8. การจัดอาหาร
9. ฤดูกาลของอาหาร

ความหมายของการจัดและตกแต่งอาหาร
การประดับ การจัดอาหารให้ดี สวยงาม น่ารับประทาน เรื่องของอาหารเป็นเรื่องที่ต้องใช้ศิลปะเข้ามาช่วยปรุงแต่งนอกเหนือจากรสชาติของอาหาร กาจัดตกแต่งอาหารก็เพื่อต้องการความสวยงามทางสายตาซึ่งจะส่งผลดีต่อจิตใจ น่ารื่นรมย์ขึ้นทำให้อาหารมองดูน่ารับประทาน แสดงถึงความมีรสนิยมที่ดีและยังแสดงถึงความตั้งใจในการประกอบอาหารอีกด้วย

หลักการทั่วปในการจัดตกแต่งอาหาร มีหลักสำคัญดังนี้
1. ประกอบอาหารให้ดูน่รับประทาน ให้มีกลิ่นหอมตามลักษณะของอาหาร
2. ให้อาหารจานหนึ่งๆ มีสีต่างๆ ทำให้เป็นสีประกอบกันสวยงามน่ารับประทาน
3. จัดรูปร่างของอาหารต่างๆ กัน เป็นลวดลายที่น่าสนใจ
4. มีอาหารที่ประกอบด้วยวิธีการต่างๆ กัน เพื่อให้เกิดลักษณะสัมผัสต่างๆ กัน เช่น ทอดให้กรอบ ตุ๋นให้เปื่อยนุ่ม
5. เลือกขนาดของภาชนะให้เหมาะสมกันปริมาณของอาหาร และจัดอาหาารให้อยู่ภายในขอบของภาชนะจัดอาหารลงภชนะให้พอดี อย่าให้มาและน้อยเกินไปไม่ล้นขอบจาน
6.มีอาหารหลายอย่างใส่รวมในจานเดียวกันควรเป็นของแห้ง ที่ไม่ทำให้รสชาติปะปนกัน
7.อาหารท่เป้นน้ำ เช่น แกง ควรมีจานรองหรือถาดรอง
8.รักษาพื้นที่ที่จะวางจานหรือชามให้สะอาดและเป็นระเบียบ
9.ตกแต่งอาหารเล็กๆน้อยๆเพื่อให้หน้ารับประทานเพิ่มขึ้น

ขอขอบคุณ
https://sites.google.com/site/xaharpraphethsarab32/neuxha

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558


ภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้


ผลงานนักเรียน  วิชางานกระดาษ ชั้น ม.1 


ผลงานนักเรียน  วิชางานกระดาษ ชั้น ม.1 
ผลงานนักเรียน  วิชางานกระดาษ ชั้น ม.1